Bibliotheken Tynaarlo zijn op goede weg

  • Geschreven door 

EELDE-PATERSWOLDE - Na een roerige periode ligt de vernieuwing van de bibliotheken in de gemeente Tynaarlo nu goed op stoom, zegt verantwoordelijk wethouder Miriam van Dijk (D66).

Ze verklaart dit naar aanleiding van een brief aan de raad, waarin het college van B en W nog wel een aantal kritische noten kraakt over de manier waarop de bibliotheken zich aanpassen aan de nieuwe tijd.

Zo is er verschil van mening met de bibliotheken over de wenselijkheid om een centraal depot in te richten. De gemeente wil zo’n depot, terwijl de bibliotheken de boeken liever bij de vestigingen opslaan. Het college wil de boekencollecties sneller verkleinen, de boeken beter presenteren, en vindt dat de organisatie nog wel wat doelmatiger kan.

Het is zeker niet zo dat het college het geduld verliest met de bibliotheken, verzekert Van Dijk. ,,Op belangrijke punten hebben we juist overeenstemming. We houden vestigingen open in Vries, Eelde en Zuidlaren, we zetten sterk in op het project bibliotheek op school en we transformeren de bibliotheken naar instellingen die niet meer alleen boeken uitlenen, maar een sterke bijdrage leveren aan nieuwe maatschappelijke taken.’’

De bibliotheken vormden de afgelopen jaren een heet hangijzer in de raad van Tynaarlo, vooral omdat die ook nog stevig moeten bezuinigen. Na veel protesten uit de bevolking en intensieve discussies besloot de gemeenteraad dat de bibliotheken meer tijd krijgen om de bezuinigingen en de vernieuwing goed op de rails te krijgen.

Die periode is daarom verlengd tot 2021. ,,De bibliotheken hebben ons laatst hun visie uiteengezet en dat was de aanleiding voor de brief aan de raad’’, stelt Van Dijk. Eind september is er in Eelde Paterswolde een bijeenkomst waar de Van Dijk en de bibliotheken een presentatie geven.

Dat het roer om moet bij de bibliotheken, is landelijk enkele jaren geleden al vastgesteld door een commissie onder leiding van voormalig PvdA-leider Job Cohen. Het aantal mensen dat gebruik maakt van de klassieke functie van de bibliotheek neemt gestaag af.

Volgens Cohen kunnen de bibliotheken een belangrijke rol spelen bij hedendaagse maatschappelijke vraagstukken, zoals laaggeletterdheid, de opkomst van internet en computers en de noodzaak om levenslang te leren. De bibliotheken in Tynaarlo maken zich nu klaar voor deze transformatie, stelt Van Dijk.

Bron: Dagblad van het Noorden

't Weer in Eelde-Paterswolde

Eelde-Paterswolde