Gras groeit erg hoog in gemeente Tynaarlo

  • Geschreven door 

EELDE-PATERSWOLDE - Het gras op speelveldjes en en in bermen in de gemeente Tynaarlo groeit te hoog luidt een veelgehoorde klacht. Raadsleden stellen vragen over het maaibeleid.

Onafhankelijk van elkaar hebben de fracties van Gemeentebelangen en Leefbaar Tynaarlo de kwestie op de kaart gezet bij het college van B en W.

Raadslid Jarko Weering van Gemeentebelangen wijst er op dat het hoge gras veel langer vochtig blijft, waardoor het voor kinderen nietprettig spelen is. Hij wijst er op dat hondenpoep in hoog gras slecht zichtbaar is, met alle gevolgen van dien. Ook vermoedt hij dat het maaien weinig efficiënt gebeurt. Maaiers gaan de straten in wanneer er containers bij de weg staan, waardoor ze niet bij het gras kunnen. Daarom maaien ze daar maar niet, heeft Weering geconstateerd. Ook onder bankjes en speeltoestellen wordt volgens hem te weinig gemaaid.

Hoewel onvrede over groenbeheer een vaak terugkerend onderwerp is, stelt Kloos dat er op allerlei plekken dit jaar niet of minder gemaaid wordt dan voorgaande jaren. Hij wil van het college van B en W weten hoe de aanbesteding is geweest aan het bedrijf dat voor de gemeente het gras moet maaien.

Ook zou de berenklauw momenteel onvoldoende bestreden worden, doordat dit niet in het werk van de aannemer is opgenomen. Kloos wil weten of de aannemer zich wel houdt aan de voorwaarden uit de aanbesteding en welke sancties er zijn als hij zich hier niet aan houdt. Weering vraagt af wanneer er weer een schouw komt, waarbij de gemeente kijkt hoe het groen in de gemeente er bij staat. De gemeente Tynaarlo wil niet via de pers reageren, zolang de brieven van Kloos en Weering in behandeling zijn.

Bron: Dagblad van het Noorden

't Weer in Eelde-Paterswolde

Eelde-Paterswolde